V následujícím článku jsme vám shrnuli základní informace o dřevostavbách v podobě hlavních výhod a nevýhod.

Výhody dřevostaveb:

 • Tepelně izolační vlastnosti – již izolací nosné stěny minerální vatou s doplněním fasádního izolantu, dostává dřevostavba velmi dobrou hodnotu součinitele prostupu tepla. Právě nízké tepelné ztráty a potřeba energie dovolují nasazení poměrně drahého zdroje na vytápění jako je elektřina.
 • Mimo základovou desku a betonové podlahy se jedná o suchý proces, kterým je možno stavět celý rok.
 • Větší užitný prostor - srovnáte-li tloušťku nosných stěn s cihelnými domy, zjistíte, že na stejném půdorysu ušetříte několik m2 díky subtilnější dřevěné konstrukci.
 • Variabilita a flexibilita – mnozí klienti již při postaveném domě přichází s návrhy na posun příčky, posun dveřího otvoru apod. V případě dřevěné konstrukce je to otázka rychlé korekce a nápravy, tedy žádné bourání příčky apod.
 • Ekologie – dřevostavba je šetrná k životnímu prostředí. Tzv. Uhlíková stopa, tedy suma vypuštěných skleníkových plynů při výstavbě dřevostavby je dokonce kladná, protože dřevo ke svému růstu potřebuje CO2 a produkuje naopak kyslík.
 • Nízké akumulační schopnosti dřevostavby – právě v nízké akumulaci stěn spatřujeme výhodu. Jakmile si zapnete topení, je hned teplo. Díky velmi dobrým tepelněizolačním vlastnostem však místnosti ihned nevychladnou.

Jaké jsou výhody a nevýhody bydlení v dřevostavbě

Nevýhody dřevostaveb:

 • Hořlavost – dřevo samozřejmě hoří, proto že je třeba v rámci každého projektu a jeho požárně-bezpečnostního řešení, aplikovat také protipožární řešení, které bude v souladu s normou (protipožární sádrokartony apod.)
 • Technické vlastnosti dřeva – dřevo má samozřejmě svoje fyzikální vlastnosti. Chcete aby dřevěná fasáda byla ve stejném stavu i za 20 let? Interiérové schody aby fungovaly bez jediného „vrznutí“? Dřevo jako organický materiál dokáže reagovat na změny okolní teploty a vlhkosti, proto nemůžeme požadovat tvarovou neměnost.
 • Nízké akumulační schopnosti – ty naopak uvádíme ve výhodách. Proč si topit „do zásoby do stěn“ když v případě dřevostavby mohu flexibilně hospodařit s energiemi v podobě naprogramování topení na přesně určenou hodinu bez vlivu akumulace?
 • Zvuková izolace – dřevo je špatný zvukový izolant, proto při řešení přenosu zvuku např. mezi 2NP a 1NP je nutno striktně dodržovat kvalitně vypracovaný projekt.
 • Při špatně navržené či provedené skladbě stěny dochází ke kondenzaci ve stěně a může dojít ke vzniku plísní.

Další užitečné informace můžete nalézt v naší poradně ohledně odolnosti a trvanlivosti dřevostaveb.

Chcete začít stavět? Kontaktujte nás a ušetřete.