Technologie dřevostaveb – difůzně otevřená konstrukce

Novinka: CLT panely! ...

Výstavba v našem pojetí je prováděná montáží konstrukčních profilů KVH přímo na staveništi (letmá montáž 2by4). Nejsme příznivci „balení dřevostaveb do polystyrenu“ a spoléhání se na parotěsnou folii (resp. na pásky, které ji spojují), která by měla vydržet celou životnost domu (min. 100 let). Proto našim klientům přinášíme difůzně otevřenou skladbu stěny ve standardu. Nabízíme vám tu nejlepší technologii s ohledem na životní prostředí – technologii INSOWOOL. Nezapomeňte sledovat náš Youtube kanál s videi ze staveb.
 

insowool

Proč používáme technologii INSOWOOL?

 • zdravé bydlení – domy si stavíme především proto, abychom si v nich zajistili pohodlné a zdravotně nezávadné vnitřní prostředí. Používáme proto minerální vatu Knauf DIFFU a fasádní dřevovláknité desky Pavatex
 • difůzně otevřená skladba stěny – určitá prodyšnost obvodového pláště napomáhá k vytvoření zdravého a kvalitního vnitřního prostředí. Také tato vlastnost výrazně ovlivňuje i bezpečnost konstrukce stavby z pohledu působení vlhkosti. Zcela neprodyšné (difúzně uzavřené) konstrukce stěn a zateplených podkroví jsou potenciálně rizikové, a to především ze dvou důvodů:
 • vytvářejí dobré podmínky pro vznik povrchových plísní v interiérech staveb, jsou příznivým prostředím pro růst a šíření kolonií bakterií a dalších mikrobiologických kultur. Uvedená rizika vznikají i u jinak dobře větraných místností; ani v těchto případech není dobře možné spolehlivě zajistit provětrávání například mezer za nábytkem, různých kapes, zákoutí atd.
   
 • neprodyšné (difúzně uzavřené) konstrukce nemají přirozenou regenerační schopnost zbavit se nadbytečné vlhkosti. Pokud se do konstrukce dostane nadměrné množství vody (během montáže, poruchou střešního pláště, vadou hydroizolace, porušením rozvodů vody apod.), konstrukce se jí sama nedokáže zbavit. Vzniká tak skutečné riziko biologické degradace konstrukce (hniloba apod.).
   
 • jedná se o certifikovaný systém – oproti naší konkurenci, která používá převzatou či obvykle používanou skladbu stěny, byl náš systém certifikován (požární odolnost, kondenzace vody v konstrukci apod.)
   

Odpovědí na tyto problémy je konstrukční koncept tzv. difúzně otevřených konstrukcí. Tyto konstrukce v rozumné míře připouštějí difúzi vodních par; to vede jednak k „mikroventilaci“ povrchů, která snižuje riziko osídlení mikrobiologickými kulturami, jednak umožňuje samovolné vysýchání konstrukcí.

Dřevostavby s technologií INSOWOOL

Také by vás mohlo zajímat:

- výsledky měření v létě a zimě, porovnání fasády Pavatex a EPS
- jak stavíme dřevostavbu 
- snímky termokamery na RD s obvodovou stěnou Diffuwall
 

Další výhody technologie INSOWOOL:

 • bezformaldehydová technologie
 • žádné parotěsné folie
 • zdravé vnitřní prostředí staveb
 • letní i zimní tepelná stabilita
 • regenerační schopnost při vlhkostní havárii
 • šetrnost k životnímu prostředí i k peněžence
   

Obvodová stěna

Standardní skladba obvodové stěny ECONOMY směrem z vnitřku:

 • sádrokarton (alternativně Fermacell) 12,5 mm
 • instalační mezera pro rozvody 60mm vyplněná vatou
 • OSB deska tl. 18 mm, spoje přelepené  páskami
 • samotná dřevěná konstrukce šřky 160 vyplněná 160mm vaty
 • dřevovláknitá deska Pavatex 60 mm
 • silikonová omítka

Tloušťka stěny: 30cm, U=0,17 W/m2K

Výše uvedená skladba stěny splňuje doporučené hodnoty pro nízkoenergetický dům. V případě požadavku zvýšení izolací k hodnotám pasivního domu jsou následujjící možnosti rozšíření stěny na Economy Plus či Pasiv:

 • konstrukce s 160 mm vaty | dřevovláknitá deska 100 mm | tloušťka stěny 34 cm | U=0,14 W/m2K
 • konstrukce s 240 mm vaty | dřevovláknitá deska 100 mm | tloušťka stěny 42 cm | U=0,11 W/m2K
   

economy_nahledeconomy_pluspasiv

diffuwall_eko

Vnitřní stěna

Nosné stěny jsou realizovány z KVH 6x10cm, vyplněny minerální vatou 100mm a opláštěny oboustranně sádrokartonem. Nenosné stěny jsou tvořeny sádrokartonovou konstrukcí, výplní z minerální vaty a oboustraným SDK záklopem.
 

Stropní konstrukce – domy přízemní

Skladba směrem z interiéru:

 • SDK na ocelovém roštu s 60mm minerální vaty
 • OSB 3 4 PD tl. 18mm s přelepenými spoji
 • 240mm minerální izolace mezi střešními vazníky
 • na požádání pochozí strop v podkroví z OSB 18mm
 • alternativně skladba „diffutop“
   

Stropní konstrukce – domy patrové

Skladba stropu 1NP, při pohledu z 2NP

 • finální podlahová pochozí krytina
 • betonová mazanina 50mm
 • kročejová izolace 30mm
 • stropní trámky dané projektem (většinou 60x240 v ose 625mm) vyplněné 10cm tepelné izolace
 • sádrokarton zavěšený na ocelovém roštu

skladba stropu zde

Nosné stěny patrových dřevostaveb

Střecha – domy s podkrovím

 • betonová střešní krytina
 • laťování 40×60 mm
 • kontralatě 40×60 mm
 • difůzní  folie
 • dřevěná konstrukce krovu
 • tepelná minerální izolace 240 mm – mezi krovy
 • OSB 3 4 PD tl. 18mm
 • rošt pro sádrokarton s 60 mm dodatečné minerální izolace
 • sádrokartonová deska či alternativně diffuroof „e“


Založení stavby a podlaha

Realizujeme osvědčené techniky zakládání, snažíme se klientovi ušetřit rozpočet a maximalizovat tloušťky izolací. Oproti všeobecně používané základové desce, kterou nabízíme ve standardu, dokážeme realizovat i založení na zvýšených základových pasech (crawl space) – podlahový rošt o tloušťce 24cm (vyplněný izolací) je „posazen“ na jednu řadu ztraceného bednění. Pod stavbou je tedy provětrávaná mezera, není třeba izolace proti vodě ani radonu. Ve standardu pak máte výborných 24 cm izolace v podlaze. Podlahový rošt je shora zaklopen OSB deskou o tl. 22mm, na kterou je aplikována betonová mazanina o tl. 50mm. Obdobný je i způsob založení na zemní vruty. Podívejte se na naše realizace.

Mnoho dalších užitečných informací naleznete v naší poradně s tipy a doporučeními pro výstavbu dřevostaveb.

Chcete začít stavět? Kontaktujte nás a ušetřete.