Základy bungalovů - z čeho se skládají

  • základové pasy do nezámrzné hloubky (běžně 0,8-1m) z prostého betonu tl. 300 mm
  • základový práh z bednících tvárnic ZB 25 cm prolitých betonem
  • položení instalačních rozvodů pod objektem a jejich prostupů (instalace vyvedené 1m od líce budovy)
  • položení zemnícího pásku - uzemnění
  • základové a výkopové práce platí pro rovinatý pozemek, pevnost zeminy min. 200 kPa, standardní základové podmínky
     

Dřevostavba - základy pro bungalov

Chcete začít stavět? Kontaktujte nás a ušetřete.