Diffuroof "e"

Difůzně otevřená skladba střechy (bez parotěsné folie), která dokonale přeruší tepelný most nad krokvemi. Konstrukce diffuroof® „e“ je navržena jako difúzně otevřený systém zateplení střešního pláště ze strany exteriéru, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání podkroví v letním období. Omezení přehřívání podkroví je akcentováno zejména u variant Economy Plus a Pasiv.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:

  • Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu, tzv. „zimní energetika budovy“.
  • Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Řez konstrukcí níže:

Difůzně otevřená skladba střechy dřevostavby

 

Chcete začít stavět? Kontaktujte nás a ušetřete.