Rozdíl mezi difůzně otevřenou a uzavřenou stěnou

Standard našich domů jsme postavili na dvou úrovních:

Levnější difůzně uzavřená stavba

Standardní systém, nelišící se od běžné konkurence. Základem je dobře známá polystyrenová fasáda a parotěsná folie  na vnitřním líci stěny /pod instalační předstěnou/. Standardně obsahuje stěna 24 cm izolantu, na přání samozřejmě více.  80% dřevostaveb je postaveno v ČR touto technologií, není ji třeba zatracovat. 

Sofistikovaná difůzně otevřená konstrukce

Certifikovaný systém, bez parozábran, výtečná letní i zimní tepelná stabilita. Více o technologii dřevostavby zde. Oproti konkurenci je v našem pojetí difůzně otevřený i strop, nejedná se tedy o hybrid s parotěsnou folií. 

Chcete začít stavět? Kontaktujte nás a ušetřete.