Rozdíl mezi difůzně otevřenou a uzavřenou stěnou

Standard našich domů jsme postavili na dvou úrovních:

Levnější difůzně uzavřená stavba

Standardní systém, nelišící se od běžné konkurence. Základem je dobře známá polystyrenová fasáda a parotěsná folie  na vnitřním líci stěny /pod instalační předstěnou/. Standardně obsahuje stěna 24 cm izolantu, na přání samozřejmě více. Cena oproti následující variantě je ponížena také díky použití přímotopných panelů, okna mají zasklení v dvojskle. Za příplatek samozřejmě lze i tyto položky vylepšit na vyšší úroveň (teplovodní podlahové topení apod.).

Sofistikovaná difůzně otevřená konstrukce

Certifikovaný systém, bez parozábran, výtečná letní i zimní tepelná stabilita. Více o technologii dřevostavby zde. Oproti konkurenci je v našem pojetí difůzně otevřený i strop, nejedná se tedy o hybrid s parotěsnou folií. Do tohoto standardu jsme oproti předešlému přidali vytápění teplovodními radiátory, zasklení v plastových oknech je s izolačními trojskly.

Chcete začít stavět? Kontaktujte nás a ušetřete.